Uutinen Edustus

Oulun Jalkapallohalli Oy:n tavoitteena on rakentaa ylipainehalli Heinäpään urheilukeskukseen vuoden 2019 aikana. Hankkeen kustannusarvio on 1,28 miljoonaa euroa.

Kesällä 2018 perustetun Oulun Jalkapallohalli Oy:n omistavat urheiluseuroista Oulun Luistinseura Ry ja AC Oulu Oy. Loput kolmesta omistajasta ovat seurojen lähellä olevia yksityisiä tahoja.

Hankkeen kustannusarvio on 1,28 miljoonaa euroa, josta omistajien osuus on 400 000 euroa. Loput hankkeesta rahoitetaan lainoilla, erilaisilla avustuksilla sekä mainosmyynnillä.

Hankkeen tilanne on tällä hetkellä se, että yhtiö on hakenut Oulun kaupungilta suunnitteluvarausta ylipainehalliin Heinäpään urheilukeskuksen nurmikenttä numerolle yksi. Kyseinen kenttä löytyy lämmitettävän tekonurmikentän ja Nuottasaaren koulun väliseltä alueelta. Suunnitteluvarauksen jälkeen ovat vuorossa poikkeamis- ja rakennusluvat sekä vuokrasopimus. Kuokka on tarkoitus iskeä maahan ensi keväänä tai kesänä.

Uusi halli palvelisi ensisijaisesti oululaisia urheiluseuroja, mutta myös yrityksillä olisi mahdollisuus hyödyntää hallin palveluja.

Ou­lus­sa on täl­lä het­kel­lä yk­si kau­pun­gin omis­ta­ma täy­si­mit­tai­nen jal­ka­pal­lo­hal­li Hei­näpääs­sä. Li­säk­si kau­pun­gis­sa on yk­si yk­si­tyi­nen jal­ka­pal­lo­hal­li Välivainiolla. Kau­pun­gin tal­vi­har­joit­te­luo­lo­suh­teet ovat riit­tä­vät noin tu­han­nel­le pe­laa­jal­le. Kau­pun­gis­sa on jal­ka­pal­lon li­sens­si­pe­laa­jia noin 4000 ja mää­rä kas­vaa vuo­sit­tain. Luku ei si­säl­lä har­ras­ta­jia. Uu­del­la hal­lil­la saa­daan li­sää tal­vi­har­joit­te­luo­lo­suhteita noin tu­han­nel­le li­sens­si­pe­laa­jal­le.

– Tarve uusille talviharjoitteluolosuhteille on valtava. Olemme OLS:n kanssa pyörittäneet erilaisia vaihtoehtoja jo useita vuosia ja tällä hetkellä Heinäpään osalta näyttää hyvältä. Tarvitsemme vielä pientä tukea rahoitukseen, joka on sekin hyvällä mallilla sekä tietysti kaupungin siunauksen, AC Oulun ja Oulun Jalkapallohalli Oy:n toimitusjohtaja Juho Meriläinen avaa.

-Jalkapalloilijoiden talviharjoittelun olosuhteiden parantaminen on ollut seuramme tavoitteena jo usean vuoden ajan. Erilaisia ratkaisumalleja on haettu aktiivisesti ja nyt tilanne näyttää toiveikkaalta Heinäpään hallihankeen suhteen. Uskomme vahvasti, että meillä on nyt malli, jolla olosuhdeongelmaa saadaan osittain ratkaistua, Oulun Luistinseura ry:n ja Oulun Jalkapallohalli Oy:n puheenjohtaja Timo Salmi toteaa.