Uutinen Edustus

Marraskuussa pidettyyn AC Oulun asiakastyytyväisyys- ja markkinointitutkimukseen tuli vastauksia lähes 400 kappaletta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että laivastonsininen seura toimii hyvin monella osa-alueella. Toiminnasta löytyy kuitenkin aina kehitettävää ja AC Oulu haluaa tulevaisuudessa vastata yhä paremmin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.

Asiakastyytyväisyys – ja markkinointitutkimuksen tavoitteena oli kerätä laaja-alaisesti tietoa AC Oulun toiminnan eri osa-alueista sekä kehittää seuran toimintaa. Tutkimuksen laadintavaiheessa kannattajat ja seura tekivät tiivistä yhteistyötä, mikä varmisti oikeiden aihealueiden ja kysymysten löytämisen. Tutkimus toteutetaan tulevaisuudessa vuosittain, jotta voimme seurata tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä tarvittaessa tarkistaa suuntaamme.

Teetetty tutkimus jaettiin kahteen osa-alueeseen: AC Oulun ottelutapahtumaan sekä markkinointiin ja julkisuuskuvaan.

Ottelutapahtuma

  Hyvä tai erinomainen Tyydyttävä Heikko tai välttävä
Asiakaspalvelun laatu 77% 19% 4%
       
Myyntipisteiden toimivuus 48% 41% 11%
       
Tuotevalikoima 32% 53% 15%
Musiikki 35% 46% 19%
Kuulutukset 75% 20% 5%
Pääsylippujen ennakkomyynti
ja markkinointi
60% 32% 8%
Kokonaisuus 70% 26% 4%
*%-osuudet pyöristetty      
       

Palautteen perusteella kiitosta saivat erityisesti ACIAA-lehti, livestream-lähetykset, anniskelualueet ja ystävällinen palvelu.

Palautteen perusteella pyrimme erityisesti lisäämään tuotevalikoimaa ja parantamaan myyntipisteiden toimivuutta.

Markkinointi ja julkisuuskuva

85% vastaajista katsoo AC Oulun kautta tehtävän markkinoinnin vaikuttavan melko tai erittäin positiivisesti kuvaan mainostavasta yrityksestä.

57% vastaajista katsoo AC Oulun ottelutapahtumissa tehtävän markkinoinnin kiinnittävän hyvin tai erittäin hyvin huomion. 33% katsoo huomion kiinnittyvän kohtuullisesti.

31% vastaajista suosii melko tai erittäin paljon AC Oulun yhteistyökumppaneita ostopäätöksissään. 41% suosii kohtuullisesti.

81% vastaajista kokee AC Oulun tuottaman sisällön sosiaalisessa mediassa ja internetissä hyvänä tai erinomaisena.

AC Oulun Facebook ja omat internetsivut tavoittavat vastaajat ylivoimaisesti parhaiten.

58% vastaajista pitää median tuottamaa sisältöä AC Oulusta hyvänä tai erinomaisena. 32% pitää sitä tyydyttävänä ja 10% välttävänä.

80% vastaajista pitää AC Oulun julkisuuskuvaa melko tai erittäin positiivisena. 17% pitää sitä neutraalina ja 3% negatiivisena.

Vapaan sanan kohdissa AC Oulua kuvailtiin ennen kaikkea oululaisena! Lisäksi AC Oulua pidetään suuressa määrin kiinnostavana, yhteistyökykyisenä, yhteiskunnallisena ja yhteistyökykyisenä.

Palautteen perusteella kiitosta saivat erityisesti AC Oulun sosiaalisen median kanavat, yhteiskuntavastuulliset projektit ja parantunut talous.

Palautteen perusteella tulemme erityisesti kehittämään markkinoinnin tavoitettavuutta ja eri kohderyhmien huomioimista.

– Tutkimus osoitti AC Oulun kautta tehdyn markkinoinnin vaikuttavan poikkeuksellisen positiivisesti yrityskuvaan.  Oli hienoa huomata, kuinka seuraa lähellä olevat henkilöt suosivat yhteistyökumppaneitamme ostopäätöksiä tehdessään. Kehitettävää meillä on vielä markkinoinnin tavoittavuudessa ja monipuolisuudessa.  Niiden eteen on tehtävä ennakkoluulottomasti töitä, AC Oulun myyntijohtaja Paulus Pikkarainen sanoo.

AC Oulu kiittää vastaajia aktiivisuudesta

– Vastauksia tuli todella paljon, jonka ansiosta tutkimusta voidaan pitää luotettavana. Saimme tästä todella paljon tietoa ja ideoita tulevaisuutta varten – tavoitteenamme on kehittää niin ottelutapahtumaa, kuin koko seuraa askel kerrallaan aina vain paremmaksi. Taistelemme pienillä resursseilla, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa heikkoa toimintaa. AC Oulun ympärillä toimii valtava määrä laivastonsinisellä sydämellä varustettuja ihmisiä, jotka tekevät tämän kaiken mahdolliseksi, AC Oulun seurajohtaja Juho Meriläinen kertoo.

Tutkimuksen yhteydessä suoritetun Kausikortti+ arvonnan voittajaksi selvisi Janne Siitonen. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.