Uutinen Edustus

Lisenssikomitea päätti 19.1.2012 pitämässä kokouksessaan myöntää AC Oululle Ykkösen lisenssin kaudelle 2012 ehdollisena.

AC Oulu on hakenut Ykkösen lisenssiä kaudelle 2012 toimittamalla mm. vaaditun välitilinpäätöksen ajalta 30.9.2011, kuten muutkin Ykkösen seurat.

– Lisenssikomitea on päätöksessään ilmoittanut meille, ettei välitilinpäätös 30.9.2011 anna tarvittavan laajaa ja selkeää kuvaa AC Oulun taloudesta. Olemme yhdessä lisenssikomitean kanssa sopineet, että teemme edellisen tilikauden tilinpäätöksen per 30.11.2011 täysin valmiiksi, suoritutamme tilintarkastuksen ja toimitamme asiakirjat Palloliittoon, AC Oulun toimitusjohtaja Petteri Haapala valaisee.

– Tilinpäätös on jo nyt lähes valmis, mutta se vaatii vielä pieniä tarkennuksia. Aikaa valmiiden asiakirjojen toimittamiselle on 15.2.2012 saakka, mutta näkemykseni mukaan meillä on mahdollisuus toimittaa tarvittavat asiakirjat jo kuun vaihteessa. Pyrimme hoitamaan asian niin nopeasti kuin mahdollista, mutta haluamme samalla olla huolellisia ja varmistua että kaikki tulee kerralla selväksi, Haapala kertoo.

Lisenssikomitea on jo saanut luonnoksen tilinpäätöksestä, mutta siihen tehdään vielä täsmennyksiä ennen tilintarkastuksen suorittamista ja Palloliittoon toimittamista.

– Olemme käyneet keskustelut Palloliiton lisenssiä valmistelevien henkilöiden sekä lisenssikomitean kanssa. Kaikki on tehty hyvässä hengessä ja ymmärrämme täysin että edellinen lisenssiprojekti huomioiden asiat halutaan varmistaa ennen lisenssin lopullista siunausta.

– Haluamme tiedottaa asiasta avoimesti, jotta yhteistyökumppanimme ja kannattajamme saavat asioista oikean ja selkeän kuvan. Tämän hetken tilanne on siis se, että meillä on lisenssi, mutta ehdollisena. Olemme vakuuttuneita, että ehdollisuus poistuu, kun toimitamme valmiit asiakirjat ja se tulee tapahtumaan nopeasti. Samalla jatkamme kauteen valmistautumista suunnitelmien mukaisesti, Haapala vakuuttaa.